Köpvillkor

Här nedan hittar du våra köpvillkor. Senast uppdaterat 2018-12-20.

Tänk på att vi säljer en digital produkt. Ångerrätten anses förbrukad om du loggat in på ditt webbkonto enligt nedan paragraf. 

Intro
Denna webbtjänst tillhandahålls, ägs och drivs av Online Media Nordic AB org nr 559166-1334(nedan kallad (ONMAB). På denna sida hittar du de villkor som tillämpas vid köp av våra webbtjänster. Villkoren gäller för dig som är kund eller kontoinnehavare (nedan ”Kunden” eller ”Kund”) hos ONMAB. När du accepterat dessa villkor, så åligger det dig som Kund att hålla dig uppdaterad och följa vid var tid gällande villkor som finns publicerade på denna sida. Du som Kund ansvarar också för att ditt konto hålls personligt och att dina inloggningsuppgifter inte delas med andra. Du som ”Kund” får löpande nyhetsbrev, erbjudande och information från ONMAB. Dessa nyhetsbrev kan du när som helst avsluta genom att klicka på länken som finns i varje utskick.

Användare / Kund
När du köpt en av våra tjänster eller utbildningar så försäkrar du att denna tjänst enbart kommer att användas för enskilt bruk. De uppgifter du angett vid beställningen måste vara korrekta och du ansvarar för att dessa hålls uppdaterade under hela avtalstiden. För att köpa våra tjänster måste du vara 18 år eller äldre, vilket du intygar att du är när du köper någon av våra tjänster. 

Som Kund får du inte använda Tjänsterna på ett överdrivet eller missbrukande sätt, vilket betyder en användning som är betydligt högre än ett genomsnittligt användningsmönster och som påverkar tjänsternas hastighet, svarstid, stabilitet, tillgänglighet eller funktionalitet negativt för andra användare. Inträffar detta kommer ONMAB att kontakta Kund. 

Som Kund får du inte säljare vidare eller hyra ut tjänsterna till annan person eller part.

Kostnader för våra tjänster
När du genomför ett köp av våra tjänster så samtycker du till att betala alla de kostnader som är relaterat till detta köp. Kostnaden / priset anges inklusive moms i samband med den tjänst som du köper. Observera att du kan köpa tjänster för både en förutbestämd tid samt som en prenumerationstjänst med månadsvis betalning.

Köper du en tjänst för en viss tidsperiod så kan Du som Kund, under denna period, se utbildningen flera gånger. 

Köper du en prenumeration så kommer tillgängliga filmer att synas på ditt personliga konto. Du kan där se de filmer som är tillgängliga flera gånger. Det belopp du betalar för prenumerationen kommer att dras från ditt betalkort varje månad tills du väljer att säga upp tjänsten. Detta godkänner du när du blir betalande prenumerant hos ONMAB. Tjänsten sägs upp när helst du vill, men innan nuvarande betalperiods slut, för att beloppet inte skall dras för ytterligare en period. Tänk på prenumerationen betalas i förskott, så din prenumeration kommer att gälla en månad efter avslutad prenumeration. 

Prisändringar på prenumerationen kan komma att ske efter förhandsbesked från ONMAB. Detta kommer då att lämnas i god tid så att du kan avgöra om du vill acceptera detta eller avsluta din prenumeration innan ändringen träder i kraft.
Om din betalning uteblir eller av någon anledning inte når ONMAB har ONMAB rätt att pausa Kunds tillgång till tjänsten. När betalning är genomförd så aktiveras Kundens tjänst igen. 

Ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har Kund 14 dagars ångerrätt. Vid köp av vår Tjänst gäller ångerrätten från det du att du betalt för en kurs och därmed har möjlighetatt påbörja streamingen av kursen. För att du ska kunna bedöma kursen och kursens kvalité har vi på sajten publicerat kortare klipp från Tjänsten. 

Ångerrätten gäller INTEom tjänsten anses använd / förbrukad, vilken den i detta fall anses om du loggat in på ditt konto. Du samtycker då till att innehållet i kursen levererats under ångerfristen och att din ångerrätt anses förverkad i förhållande till kursen, som ett resultat av att leveransen påbörjas. Detta gäller i enighet med kap, 3 paragrafen som säger att ångerrätten inte är tillämplig om det rör konserter, evenemang eller liknande aktiviteter, såsom utbildningar online.

Reklamation
Om Tjänsten du köpt inte fungerar på grund av ett fel som beror på ONMAB handhavande så kan du reklamera tjänsten, under förutsättningar som framgår i dessa villkor. En reklamation görs via mail till mailadress som finns under fliken ”kontakta oss”. 

Material på sajten / immaterialrätt
Allt material som är publicerat på Webbtjänsten (webbsidor, nyhetsbrev, mm) ägs av OMNAB och är skyddat enligt upphovsrätten. Genom att köpa Tjänsten erhåller du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till Tjänsten som gäller under avtalad tid, i enighet med dessa villkor. 
Som Kund har du rätt att titta på tjänsten, men du får inte dela den med andra, använda den för kommersiellt eller officiellt bruk eller på annat sätt sprida Tjänsten. Villkoren innebär inte att äganderätten eller andra immateriella rättigheter till innehållet i Tjänsten överlåts till Kund eller någon annan. 

All kopiering och otillbörlig vidarespidning av Tjänsten och annat innehåll på webbsidan är förbjuden. Material får inte heller sparas ner på egen lagringsplats. 

Webbtjänsten
Tjänsten som tillhandahålls kräver en internetuppkoppling samt en webbläsare som stödjer visning av kurserna. ONMAB ansvarar inte för fel eller förseningar som orsakas av att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara eller internetkapacitet för att använda Tjänsterna. Tjänsten kräver att du kan streama innehållet vilket du förväntas hantera på egen hand när du köper våra Tjänster. 
ONMAB gör allt vi kan för att tjänsten ska vara tillgänglig för dig som KUND. Vi garanterar dock inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under perioden. Vi kommer dock göra allt vi kan för att minimera eventuell nertid och rätta eventuella fel. Vid användning av Tjänsten ansvarar ONMAB inte under några förutsättningar för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, till följd av fel eller brister på tjänsten eller dess innehåll. OMNAB garanterar inte heller att webbtjänsten är fri från virus, även om det är vår absoluta målsättning.  

Ibland länkar OMNAB till andra webbsidor. I dessa fall ansvarar inte OMNAB för innehåll eller tjänster relaterat till dessa sidor eller deras partners. OMNAB ansvarar inte heller för skada eller förlust som uppstår vid användande av dessa tjänster.

Användaruppgifter
När du som Kund köper Tjänsten behandlar vi personuppgifter om dig. Detta gör vi för att kunna administrera Tjänsten, betalning, mm samt för att kunna skicka relevant information/marknadsföring till dig. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part annat än vid tillfälle då det krävs för att uppfylla dessa villkor. Vi skyddar dina uppgifter och sparar dem på ett sätt så att de hålls konfidentiella om inte giltig lag kräver annat. Du kan läsa mer om personuppgifter i vår policy för personuppgiftshanting enligt GDPR.

Överlåtelse
Som Kund ingår du detta avtal personligen och Tjänsten kan inte överlåtas utan OMNABs skriftliga samtycke. 

Tillämplig lagstiftning
Dessa villkor ska tolkas och regleras i enlighet med svens lag. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig eller icke möjlig att verkställa, ska den bestämmelsen inte påverka giltigheten på övriga delar i dessa villkor. Om en tvist uppstår mellan Kund och ONMAB ska denna i första hand lösas genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol, i Malmö. I egenskap av konsument kan du även välja att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten.