Fosterdiagnostik

Om kursen Fosterdiagnostik

I denna kurs får du ta del av all information du behöver avseende fosterdiagnostik. Du ska veta att alla undersökningar är frivilliga. För 199 kronor får du tillgång till filmen under 2 hela veckor och kan se den hur många gånger som helst. De flesta av våra kursdeltagare går denna kurs veckorna innan det första ultraljudet.

2 veckor – 199 kr

Det finns flera anledningar till att göra fosterdiagnostik. Somliga vet att de bär på en genetisk sjukdom som har betydelse för graviditeten eller livet utanför livmodern. En del vill få reda på eventuella avvikelser, för att kunna förbereda sig så bra som möjligt, medan andra vill veta för att kunna avsluta en graviditet om fostret har avvikelser. Anledningarna är många, det finns inget som är rätt eller fel när det gäller fosterdiagnostik. Det är ni som avgör vad som känns rätt för er.
Fosterdiagnostik erbjuds i Sverige vid ett eller ett par tillfällen under graviditeten beroende på var i landet du bor och i vilken riskgrupp du tillhör. Frågorna kring fosterdiagnostik är många och för att reda ut allt som kan vara viktigt att veta har vi bjudit in Anna från Martina från amnionkliniken, som kommer svarar på allt du behöver veta om de olika undersökningarna.

I denna kurs går vi igenom nedanstående områden och svarar på de vanligaste frågorna inom respektive område:

  • En introduktion till fosterdiagnostik
  • Ultraljud i tidig graviditet
  • KUB – kombinerat ultraljud och blodfrågor
  • NIPT – Non Invasive Prenatal Test
  • Moderkaksprov
  • Fostervattenprov
  • Rutinultraljudet
  • Ultraljudsenare i graviditeten

Några av de frågor som besvaras i kursen är:

När kan man se barnets kön? Kan man bli tvingad att göra abort? Hur sent kan man avsluta en graviditet om en avvikelse upptäcks? Hur går de olika undersökningarna till? Hur tidig kan man se om barnet lever? Vilka avvikelser kan man se vid KUB resp NIPT? Finns det risker med undersökningarna? Vad gör man om sannolikheten för avvikelse är hög? Hur gör man ett moderkaksprov och varför behöver man göra detta? Vilka risker finns det med fostervattenprov och hur säkert är svaret?