Nya familjen

Föräldrakurs för första tiden som familj

Att bli förälder är en av de största händelserna i en människas liv. Kanske den mest fantastiska stunden av alla. Men, det innebär också en stor omställning från vad du är van vid sedan tidigare. Med vår föräldrakurs Nya Familjen får du och din partner en lärorik inblick i vad som väntar er!

Före och under graviditeten får du ofta höra från alla håll hur fantastiskt det är att bli förälder till ett litet barn. Det är det, men bilden av den första tiden med barn kan också leda till att du har mycket höga förväntningar inför denna stund. De flesta människor som får ett barn upplever en förändring som är större än de kunnat ana, som visserligen rymmer glädje och lycka, men också oro, tårar och sömnlöshet.

En berg-och-dal-bana av känslor

Utan kunskap om den första tiden är det svårt att ha realistiska förväntningar på den. Och utan realistiska förväntningar är det svårt att möta den första tiden som förälder. Det är med andra ord inte konstigt att det blir en påfrestande tid. Hormonerna i din kropp påverkar dig, likaså sömnbristen som en nyfödd medför. Ena stunden är allt så fantastiskt som du drömt om, minuter senare kommer gråt, trötthet och frustration. Med Bebis föräldrakurs Nya Familjen ger dig bra verktyg för hur du ska förhålla dig till allt det nya, hur du hittar nya rutiner och stabilitet i din vardag.

Jag och min partner – ett enat team

I de flesta fall är ni två som kan hjälpa varandra igenom denna tid av nya upplevelser. När sömnen minskar och orosmomenten är det lätt hänt att relationen mellan partners blir lidande. Gör ert bästa för att ta vara på att ni nu är en familj och stötta varandra! Det är viktigt att båda tar ansvar för er relation och att ni hittar gemensamma lösningar på utmaningar som fungerar för er båda. Låt småsaker vara just småsaker i stället för att bråka om dem. Det tjänar både ni själva och ert barn på.

Nya Familjen är en föräldrakurs fylld med en mängd handfasta tips och råd på om hur ni bäst hanterar och löser de problem som kan uppstå, hur ni vårdar er parrelation, och finner lycka och stabilitet i ert nyvunna föräldraskap. Ta kursen i hemmets lugna vrå, och påbörja er väg mot att bli en stark, välmående familj!